2013-05 Nieuwbouw op Hoogstedehofje, fase1Woensdag 24 april j.l. is de voorbereiding van de bouw van een aantal woningen aan het Hoogstedehof begonnen. Het gaat om 9 van de 14 geplande woningen waarvan de bouw ongeveer een jaar zal duren.

  • Op bijgaande kaart is aangegeven om welke percelen het gaat. (Klik voor vergroting)

Vertegenwoordigers van de WBP en buurtvereniging hebben een gesprek gehad met Iwan van Zon van het bouwbedrijf BosZon dat de woningen van het Hoogstedehofje gaat bouwen. Ook Eric van Ree, van projectontwikkelingbedrijf Hendriks, was hierbij aanwezig. De planning en praktische gang van zaken is besproken. Er volgt nog een overzicht met de precieze bouwvolgorde.
Verder heeft de ontwikkelaar ons met nadruk verzocht de buurtbewoners te vertellen dat het absoluut verboden is om binnen de bouwhekken te komen. Dit in het kader van veiligheid en spelende kinderen.

Op 4 of 21 juni wil ontwikkelaar Hendriks een startmanifestatie op locatie organiseren. Hiervoor zullen kopers, buurtbewoners en pers worden uitgenodigd. Bij een hapje, een drankje en een speech zal bijv. symbolisch een steen worden gelegd of een spade in de grond worden geslagen. Voor deze manifestatie van een nieuw overleg plaatsvinden.

Gestart is nu met de grondverbetering. Deze werkzaamheden duren ca. 4 weken. Op 25 en 26 april heeft de gemeente de erfgrenzen en hoogtes in het terrein aangegeven.

Bouwverkeer
Vooralsnog zal het bouwverkeer gebruik maken van een deel van de verbindingsweg en de bouwstraat over het maïsveld. In principe gaat het bouwverkeer dus niet door de Hoogstedelaan of Rosandelaan. Eventuele problemen kunnen met leveranciers worden besproken. Men verwacht die echter niet.

Afzetting bouwterrein
Het bouwterrein wordt afgezet met een hek over de weg (einde wijngaard) naar rechts achter tegen de erf grens (in de hoek) en aan de achterkant waar openbaar terrein begint. Het is in verband met regelgeving en verzekering noodzakelijk deze afzetting te plaatsen. Daarnaast dient het hek om een signaal af te geven dat het hier niet om "een speelplaats gaat". 

De omheining van de schapenwei blijft zoals het nu is.

Groen
Al het huidige groen zal blijven staan. Mocht er volgens de gemeente iets in de weg staan dan krijgt de eigenaar bericht van de gemeente (erfgrens).

Werktijden
De werktijden van de uitvoerende aannemer zijn van 07.00 tot 16.00 uur.

Contact
Voor uitvoeringsvragen kan men terecht bij de opzichter van de uitvoerende aannemer BosZon bouw BV, Iwan van Zon. Voor algemene vragen word verzocht deze bij Remy ten Hoedt neer te leggen aangezien hij de contactpersoon is van Eric van Ree van de fa. Hendriks.