wbp-arnhemOns maandelijks overleg met projectleider Kalsbeek heeft even stilgelegen door ziekte, maar is inmiddels hervat. Op 3 april j.l. zijn de laatste ontwikkelingen weer besproken, deze keer in aanwezigheid van ontwikkelaar Hendriks.

Deze bijeenkomst stond grotendeels in het teken van de plannen en komende activiteiten van ontwikkelaar Hendriks. Directeur projectontwikkeling Johan Bombach en verantwoordelijke voor het algemene proces Eric van Ree waren aanwezig om ons bij te praten.

De woningen van het Hoogstedehof zijn zoals bekend deels verkocht. Bedoeling is dat 24 april a.s. gestart zal worden met de voorbereiding van de bouw op deze locatie. De volgende fase zal gaan om de z.g. parkappartementen die ook in de verkoop zijn. Het gaat hier om 6 wooneenheden waarvan de bouw, in het optimistische scenario, omstreeks juli gestart zal worden.

Interessant om te weten is dat de bouw van een groepje woningen ongeveer 10 maanden tot een jaar bedraagt. Dit geeft een idee van de duur van de bouwactiviteiten.

Ook de woningen op locatie Maïsveld Noord fase 2 zijn onlangs in de verkoop gegaan. Het gaat hier om hetzelfde type woningen als in het Hoogstedehof, dus jaren '30 stijl. De prijs is echter wat lager ingezet.

In het plan Maïsveld Zuid kunnen kopers naast dit woningtype ook kiezen voor een vrij kavel. Dit gaat om 7 stuks. Hier kan dus een ander ontwerp gemaakt worden waarbij natuurlijk wel dezelfde uitgangspunten gelden ten aanzien van uitstraling, afmetingen e.d.

De ontwikkelingen met betrekking tot het ontwerp voor het Woonzorgcomplex met Driegasthuizengroep zijn ook verder gevorderd. Hendriks liet ons de eerste schetsontwerpen zien. Wat opviel was dat niet gekozen is voor een U-vorm, waar steeds sprake van was, maar voor een blok met in het midden een grote vide. Gevolg is dat minder grondoppervlak nodig is. De tekeningen lieten een modern, transparant gebouw zien.

Wat betreft praktische aspecten bij de bouw is een aantal punten besproken hoewel er binnenkort een overleg gepland zal worden met de aannemer. Zodra er meer concreets te melden is zullen we dat direct doen via deze website.