De WBP adviseert de verbindingsweg open te houden voor bouwverkeer van Trebbe, Nieuwenhuis en Hendriks.

De meeste buurtbewoners zullen gemerkt hebben dat de (ver)bouwactiviteiten op het terrein van het voormalige Fraterhuis zijn gestart. Aannemer Trebbe bouwt aan het woonzorgcomplex Klingelbeek in opdracht van CasaCura. Verder zal naar verwachting in januari 2013 ontwikkelaar Nieuwenhuis starten met de bouw van vier woningen aan de Klingelbeekseweg, ten oosten van het Laantje van Kromkamp.

Trebbe wil voor het bouwverkeer graag gebruik maken van de z.g. verbindingsweg en heeft dit in een brief ook aan buurtbewoners laten weten. Formeel is dit echter niet mogelijk; afspraak met de gemeente is dat deze weg, na de openstelling van het Laantje van Kromkamp, weer gesloten zal worden voor doorgaand verkeer. Een andere afspraak is dat de verbindingsweg alleen opengaat voor het bouwverkeer van ontwikkelaar Hendriks.

Trebbe voorziet echter behoorlijke overlast op andere locaties in de wijk als zij geen gebruik kunnen maken van de verbindingsweg, met name op de Hulkesteinseweg en Korte Klingelbeek. Dit onderwerp is daarom aan de orde gekomen in het maandelijks overleg dat de WBP heeft met de projectleider van de gemeente, Theunis Kalsbeek. Ons is om advies gevraagd over mogelijke oplossingen.

Een ideale oplossing lijkt er niet te zijn, maar als we alle argumenten tegen elkaar afwegen komen we tot het volgende:

  • Openstelling verbindingsweg voor bouwverkeer, in principe alleen voor Trebbe, Nieuwenhuis en later Hendriks. Voor doorgaand verkeer wordt de weg gesloten. Dit wordt duidelijk aangegeven met een bord aan beide kanten;
  • De weg wordt voorzien van hekken waarbij Trebbe zorgt voor dagelijkse openstelling en afsluiting. In het weekend is de weg sowieso gesloten;
  • Wanneer dit afsluiten van de weg regelmatig misloopt, wordt Trebbe daarop aangesproken en bij herhaling vervalt de afspraak en wordt de verbindingsweg alsnog gesloten voor genoemd bouwverkeer;
  • Er wordt door de gemeente serieus gekeken naar de huidige verkeerssituatie op de aansluiting van de verbindingsweg en de Hoogstedelaan; deze is nu onoverzichtelijk en levert gevaarlijke situaties op. Er zijn daarover verschillende klachten door buurtbewoners geuit (o.a. op de buurtwebsite).

Met vragen en reacties kunt u terecht op ons mailadres.