Nieuwbouw KlingelbeeksewegZoals elke maand leest u hier weer het verslag van het overleg dat de Werkgroep Borging Participatieresultaat (WBP) met de projectleider nieuwbouw Hoogstede-Klingelbeek heeft. Lees o.a. dat ontwikkelaar Nieuwenhuis begin 2013 gaat starten met de bouw van 4 woningen aan de oostzijde van het Weggetje van Kromkamp aan de Klingelbeekseweg.

WBP – Theunis Kalsbeek
Overleg 21 november 2012

Aanwezig
Theunis Kalsbeek (projectleider gemeente Arnhem)
Remy ten Hoedt (WBP)
Leo Kaufman (WBP)
Meindert Rudolphi (WBP)
Ellis Withagen (WBP + verslaglegging)

Afwezig
Ruud Kortland (WBP)

Voetbalveld
Tijdens het maaien van het veld is een doelpaal beschadigd. Deze is intussen vervangen.

Tussenpad naast Klingelbeekseweg 76
Het pad is inmiddels verbreed naar 3,5 m. Het zou definitief ingericht kunnen worden: gras met verstevigingsmatten daaronder. Theunis checkt hoe tot deze opbouw is gekomen en in hoeverre dit vastligt. Daarnaast laat hij nagaan wat de alternatieven zijn.

Volkstuinen
De volkstuingroep heeft de uitwerking door de gemeente van het betreffende gebied bekeken en in een document vastgelegd. Theunis heeft dit ontvangen. Er zal een afspraak gepland worden tussen ontwerper, bomenexpert e.d. van de gemeente en de volkstuinengroep.

Weggetje Kromkamp
De voorlopige inrichting is bijna klaar. Er zijn echter diverse vragen over gesteld.
De drempels zijn erg vlak en hebben nauwelijks een remmende werking. Voorstel is aan de noordkant van het weggetje voorlopig één nieuwe drempel te plaatsen: steil van beton waar stapvoets overheen gereden dient te worden. Dit zal uitgevoerd worden.
Het weggetje is nu vrij smal. Bij het passeren van twee auto's kom je buiten het wegdek. Aan de oostzijde van de weg komt dan ook een verbreding met open grasstenen waar je overheen kunt rijden.

Werkzaamheden kabels en leidingen
Deze zijn afgerond.

Tracé pad middenterrein
Meindert heeft de verzorgers van de geitenwei gesproken. De groep is heel blij met de huidige lokatie en wil dat graag zo houden. Echter in het bestemmingsplan is een andere lokatie vastgelegd. Theunis zoekt uit wat nodig is voor en wat samenhangt met een wijziging van het bestemmingsplan op dit punt.

Definitieve inrichting groen
Theunis wacht op informatie van ontwikkelaar Hendriks.

Stand van zaken bouwrijp maken
In principe is het werk klaar. Het weggetje van Kromkamp is weer open (hoewel nog wat wijzigingen aangebracht moeten worden, zie boven).

Verbindingsweg
Theunis heeft aangegeven dat deze weer afgesloten zal worden, ook voor bouwverkeer van Trebbe (bouwwerkzaamheden Fraterhuis). Trebbe voorziet dan echter vervelende gevolgen op andere plaatsen in de wijk. Bouwverkeer zal Hulkesteinseweg en Korte Klingelbeek volgen. Er zal een keuze gemaakt moeten worden. Besloten wordt dat de WBP de diverse opties in kaart brengt en aangeeft wat de beste oplossing voor de buurt is.

Aansluiting verbindingsweg en Hoogstedelaan
Deze is erg onoverzichtelijk en omdat er soms hard gereden wordt op de verbindingsweg ontstaan gevaarlijke situaties. Theunis zal iemand van Verkeer van de gemeente de situatie laten beoordelen. Er zal nog wel een bord "verplicht rechtdoor" op de Verbindingsweg voor de aansluiting met de Hoogstdelaan worden geplaatst.

Stand van zaken ontwikkelaars
Nieuwenhuis gaat begin 2013 starten met de bouw van 4 woningen aan de oostzijde van het Weggetje van Kromkamp aan de Klingelbeekseweg.
Hendriks lijkt nog een woning aan het hofje verkocht te hebben.
De gesprekken tussen Hendriks en Driegasthuizengroep over het Woonzorgcomplex verlopen voorspoedig. Op 29 november a.s. vindt de architectenselectie plaats.

Vragen uit de buurt
Pingpongtafel is beschadigd: afd. Beheer van de gemeente is bezig met een oplossing.
Schuilhokje jeu-de-boule: het hokje dat er stond is bij het leegruimen van het terrein na het bouwrijp maken opgeruimd door Remmits. Remy checkt of er behoefte is aan een nieuw hokje. Zo ja, dan checkt Theunis of de gemeente iets kan aanbieden.

Kapaanvraag
Er is een kapaanvraag ingediend door de gemeente voor twee bomen in het hofje. Hierbij zal één boom gecompenseerd worden. De huidige bomen staan op te bebouwen grond. Theunis heeft de ontwerper gevraagd hoe deze boom het beste vervangen kan worden, op een andere lokatie in het gebied. Hij komt hierop terug.

Volgende bijeenkomst: 19 december a.s.