wbp-arnhemHier leest u het verslag van de reguliere bijeenkomst van de WBP met projectleider Theunis Kalsbeek. 

WBP – Theunis Kalsbeek
Overleg 17 oktober 2012 

Aanwezig
Theunis Kalsbeek (projectleider gemeente Arnhem)
Remy ten Hoedt (WBP)
Leo Kaufman (WBP)
Ruud Kortland (WBP)
Meindert Rudolphi (WBP)
Ellis Withagen (WBP + verslaglegging)

Voetbalveld
Bij de start van de bijeenkomst worden we bezocht door een groepje buurtkinderen en een moeder. Zij zouden graag zien dat het voetbalveld opgeruimd en gemaaid wordt zodat er weer gespeeld kan worden.
Kalsbeek legt uit dat het voetbalveld bedoeld is voor opslag en bouwketen tijdens de bouwwerkzaamheden en dat het pannaveld als alternatief aangelegd is. De kinderen vinden het pannaveldje wat te klein voor partijtjes met meerdere kinderen.
Omdat onduidelijk is wanneer de bouwwerkzaamheden werkelijk gaan starten zullen zowel Kalsbeek als de WBP contact opnemen met ontwikkelaar Hendriks met de vraag of dit veld binnenkort nodig is. Als de ontwikkelaar akkoord is zal de gemeente het veld maaien.

(Inmiddels hebben we van Kalsbeek vernomen dat het voetbalveld inderdaad opgeruimd en gemaaid zal worden, heel fijn voor de buurt.) 

Tussenpad naast Klingelbeekseweg 76
Daarnaast is er een vraag over het tussenpad naast Klingelbeekseweg 76. Dit wordt nu verwaarloosd. Kalsbeek zal uitzoeken wat hier de bedoeling en bestemming van het pad is en het antwoord terugkoppelen naar de WBP. 

Volkstuinen
Op basis van de gebiedsvisie heeft de gemeente dit gebied verder uitgewerkt. Deze uitwerking is door de volkstuinengroep bekeken. Zij hebben hun bevindingen in een document vastgelegd. Remy zal stuurt dit stuk doorsturen naar Kalsbeek en de gemeente zal dit beoordelen en eventueel in overleg treden met de volkstuinengroep. 

Weggetje Kromkamp
De verkeersdrempels worden tijdelijk teruggebracht op dezelfde plaats waar ze voorheen lagen. Daar blijven ze tot de definitieve inrichting van het weggetje. 

Werkzaamheden kabels & leidingen
Deze zijn nog niet afgerond en vertraging is opgetreden. Gevolg is dat het Weggetje van Kromkamp niet klaar gemaakt kan worden en dus de verbindingsweg ook niet. Bedoeling is dat het Weggetje van Kromkamp weer open gaat en de verbindingsweg gesloten wordt voor doorgaand verkeer. 

Tracé pad middenterrein
Ruud en Meindert hebben de verschillende opties voor het tracé bekeken: elk alternatief loopt vast op een aantal nadelen. Een idee is het verplaatsen van de geitenwei. Die staat echter definitief in het bestemmingsplan ingetekend met de bestemming 'kinderboerderij'. Wil je dit wijzigen dan is een formele planwijziging nodig met bijbehorende procedure en kosten. De buurt zou initiatiefnemer van zo'n wijziging zijn.
Meindert neemt contact op met de verzorgers van de geitenwei om mogelijke verplaatsing te bespreken. Hij zal een gesprek organiseren.
Kalsbeek gaat na of het pad bij festiviteiten afgesloten kan worden. (Inmiddels hebben we van Kalsbeek vernomen dat dit inderdaad mogelijk is.) 

Definitieve inrichting groen
Er zijn vragen gerezen over het beheer van het reeds aangeplante groen. Kalsbeek heeft de nieuwe gebiedsmanager gesproken waarop een vervolgafspraak gemaakt wordt. Daarbij zal een onderhoudsplan opgesteld worden want dit blijkt er nu niet te zijn.

Terugblik informatieavond buurtbewoners ophogingen (25 sept. j.l.)
Deze avond is naar wens verlopen en kende een hoge opkomst. 
Informatie en vragen over de terreinophogingen in de wijk.Informatie en vragen over de terreinophogingen in de wijk.Informatie en vragen over de terreinophogingen in de wijk.Kaart van de terreinophogingen in de wijk.

Stand van zaken bouwrijp maken + bouw woningen
Het Hof is bouwrijp opgeleverd. Dit gebied kan geleverd worden aan ontwikkelaar Hendriks maar er is nog geen concrete datum voor de overdracht aan de ontwikkelaar afgesproken. 

Er zijn twee woningen verkocht. 

Aan de hoge kant van de verbindingsweg zullen maatregelen getroffen worden tegen gronduitspoeling. Dit dient 1 november a.s. gereed te zijn. 

Verbindingsweg als ontsluiting voor bouwontsluiting werkzaamheden Fraterhuis
Aanwonenden hebben onlangs een brief van Trebbe ontvangen over het gebruik van de verbindingsweg als bouwontsluiting voor de werkzaamheden bij het Fraterhuis. De gemeente zal Trebbe echter laten weten dat de verbindingsweg afgesloten wordt.

Pingpongtafel
De pingpongtafel in de speeltuin is beschadigd. Kalsbeek zal dit intern bespreken en komt hier op terug. 

Volgende bijeenkomst is op 21 november a.s., 20.00 uur.