wbp arnhemOp 13 januari j.l. vond het laatste overleg van de WBP (Werkgroep Borging Participatieresultaat) met de projectleider van de gemeente plaats. In dit overleg is ook de overdracht van de nog lopende werkzaamheden aan de Buurtvereniging geregeld. Contactpersoon voor dit onderwerp is voortaan Daphne van der Wal

In feite was de WBP al in de ledenvergadering van de Buurtvereniging van april vorig jaar opgeheven. Tijdens die vergadering is ook de eindrapportage van de WBP gepresenteerd.

wbp-arnhemDe Werkgroep Borging Participatieresultaat heeft weer regulier overleg met de gemeente gehad over de bouwwerkzaamheden in onze buurt, de inrichting van het openbaar gebied en wat andere zaken.

wbp-arnhemDoor allerlei omstandigheden heeft het sinds juni even geduurd voor er weer een overleg met de gemeente was, eigenlijk te lang. Veel te bespreken dus; hier volgt verslag.

wbp-arnhemDe WBP heeft de volgende informatie van de gemeente ontvangen:

De gemeente heeft met ontwikkelaar Hendriks overleg gehad over afronding woonrijp maken tpv. het Hoogstedehof, uit te voeren door de gemeente. De uitvoering van deze werkzaamheden is afhankelijk van de bouw/oplevering van de 6 appartementen.

Op basis van de bouwplanning van Hendriks zijn onderstaande afspraken gemaakt:

  • week 37: aanleg verhardingen voor het appartementengebouw;
  • week 38 en 39: aanleg verhardingen vanaf het Hofje tot de aansluiting met de Hoogstedelaan;
  • vanaf week 40 zal het Holle weggetje in uitvoering worden genomen;
  • Na realisatie van de Holle weg zal de platenbaan (bouwweg) worden verwijderd en zal dit gebied worden afgewerkt.