Hendriks Projectontwikkeling BV uit Oss gaat de woningen in het plan Hoogstede-Klingelbeek bouwen. De ontwikkelaar koopt de grond van de gemeente Arnhem voor 8,15 miljoen euro. In het plangebied verrijzen 118 woningen, waarvan 24 vrijstaande - en 50 geschakelde woningen en 44 woonzorgappartementen. De ontwikkelaar begint volgend jaar met de bouw van de eerste woningen.

Al vanaf de jaren '60 van de vorige eeuw zijn er plannen geweest om woningen te bouwen in het gebied tussen Hoogstedelaan en Klingelbeekseweg. Na mislukte pogingen is in 2007 een participatieproject van start gegaan waarin bewoners, landschapsarchitecten, architecten en gemeente intensief hebben samengewerkt aan een gebiedsvisie. Hierin zijn eisen opgenomen voor de inrichting van het gebied, de architectuur van de woningen, de openbare ruimte en de buurtvoorzieningen.
Het landschappelijke karakter van het akkergebied blijft bestaan met behoud van open doorkijkjes, groene ruimten, de wijngaard en de geitenwei en daarnaast de aanleg van twee speelterreintjes. In 2008 is de gebiedsvisie rondgekomen. Eind vorig jaar is het bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad.
Er loopt een beroepsprocedure bij de Raad van State; twee verzoeken om een schorsing - waardoor de uitvoering zou komen stil te liggen - zijn onlangs afgewezen.

Duurzaam en innovatief
Hendriks Projectontwikkeling, onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling, is content met haar betrokkenheid bij deze bijzonder mooie binnenstedelijke locatie. Algemeen directeur Lambèr Hendriks: "Realisatie van het hoogwaardige stedenbouwkundig plan sluit goed aan bij onze visie en ambities, waarbij het dialoog georiënteerd en klantgericht ontwikkelen en bouwen voorop staat. Innovatie en duurzaamheid zijn daarbij voor ons belangrijke thema's. Het bestemmingsplan en de gebiedsvisie voorzien in een hoogwaardige, duurzame en kwalitatieve invulling ten aanzien van de aspecten leven, wonen en recreëren. Het is voor ons een uitdaging om van deze locatie een mooie en prettige woonomgeving te maken."