2011-11_nieuwbouwhuizen

Verslag gemaakt door ontwikkelaar Hendriks (zie ook verslag van Werkgroep Borging Participatieresultaat)

Na een korte introductie en kennismakingsronde begon op maandag 21 november de allereerste presentatie van de ontwerpen van de woningen voor het nieuwbouwproject Klingelbeek. Toehoorders waren de leden van het buurtcomité Klingelbeek. Zij vertegenwoordigen een groot deel van de bewoners van de wijk. Ook was de projectleider van de gemeente Arnhem bij de bijeenkomst aanwezig.

Primeur
Het was de eerste keer dat de plannen voor de jaren 30 woningen door Hendriks Bouw en Ontwikkeling buiten de eigen organisatie werden gepresenteerd. Johan Bombach, directeur Projectontwikkeling, gaf aan dat er een groot belang wordt gehecht aan een prettige samenwerking met zowel de bewoners van de buurt en als het comité.

Keuzeplan
Het project bestaat uit een mix van 20 twee-onder-een-kap en 26 vrijstaande woningen die aangeboden worden met een zogenaamd 5-stappen-keuzeplan. Hiermee kan een geïnteresseerde zijn eigen woning samenstellen. Er kan een keuze gemaakt worden voor bijvoorbeeld het kavel, de dakkapvorm, het woningtype, de voorkeursindelingen en bijbehorende uit- en aanbouwopties.

Toekomstige bewoners
Er is veel aandacht voor (beeld)kwaliteit, specifieke detaillering en duurzaamheid. De woningen hebben een typische jaren 30 architectuur door hoge en lage dakoverstekken, erkers en beeldbepalende elementen zoals schoorstenen, luifels en dakkapellen. De beoogde doelgroep zijn met name gezinnen met kinderen en mensen die een volgende stap in hun woningcarrière willen zetten. Deze toekomstige bewoners kunnen een versterking voor de wijk Klingelbeek betekenen.

Parkwoningen
Als speciaal onderdeel van de presentatie werden ook de eerste impressies van de vier parkwoningen getoond. Dit is een specifieke ontwerpopgave waarbij de gedachte uitgaat naar gebruik van natuurlijke materialen zoals hout. De parkwoningen krijgen een grote keus in mogelijke plattegronden, waardoor de combinatie wonen en werken mogelijk wordt. Dit kan bijvoorbeeld met een eigen atelier.

Positieve reactie
De gepresenteerde ontwerpen werden door het bewonerscomité zeer positief ontvangen. Voorzitter Remy ten Hoedt gaf aan dat de buurtvereniging graag regelmatig informatie over de plannen van Hendriks Bouw en Ontwikkeling ontvangt. Johan Bombach nam deze uitnodiging van harte aan. Afgesproken is dat de wijk regelmatig geïnformeerd zal worden, bijvoorbeeld via het wijkblad De Klingelstee. 

Na de presentatie werd door gesproken over de mogelijkheden voor het nieuwe wijkgebouwtje Klingelbeek. Het bewonerscomité laat de plannen zien. Afgesproken wordt dat Hendriks Bouw en Ontwikkeling zal onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor dit wijkgebouwtje.

Een volgende bijeenkomst zal naar verwachting eind januari 2012 plaatsvinden.

logo Arnhem

Aan de bewoners van dit pand

Datum: VERZONDEN 17 OKI. 2011
Uw kenmerk
Zaaknummer: 2011-10-00938
Ons kenmerk: 2011.0.122.472/il
Contactpersoon: Theunis Kalsbeek
Doorkiesnr.: (026) 377 38 50

Onderwerp:
Schadeherstel achter Hoogstede 75 t/m 83 en stukje langs nieuwe verbindingsweg

Geachte heer, mevrouw,

Op 19 september is met de aanwezige omwonenden, zoals eerder was aangekondigd, een inventarisatie gemaakt van de schade aan het groen achter de woningen van Hoogstedeiaan 75 tot en met 83 en een stukje naast de toekomstige verbindingsweg. Deze inventarisatie hebben we nu uitgewerkt in een herstelplan. Graag berichten wij u hierover.

Op 19 september jl. is het onderstaande afgesproken:

 • Achter de tuinen van de woningen Hoogstedelaan 75 en 79 grenzend aan het openbaar gebied komen in een zone, van ongeveer 3 meter breed en 60 meter lang, nieuwe planten.
 • De namen en hoogte van de planten worden van te voren aangegeven (zie hieronder).
 • Nog aanwezige wortels van struiken worden zoveel mogelijk gespaard omdat deze weer zullen uitlopen.
 • De nieuwe planten worden tijdens het plantseizoen, dit najaar na 15 november, geplant.
 • Voorafgaande aan de herplant zal in deze zone CE-onderzoek worden uitgevoerd en wordt het gebied opgeschoond en geëgaliseerd.
 • Het stukje naast de nieuwe verbindingsweg zal ook eerst opgeschoond moeten worden, hier is afval, puin en asbest aangetroffen. Het nieuwe groen in deze zone wordt overeenkomstig het groenplan en na overleg met de werkgroep Borging Participatieresultaat van de buurtvereniging geplant.

Nieuw te planten:
Hoogstedelaan 75 (kadastraalperceel: p 6275):

 1. 1 st Laurier Prunus laur caucasica,hoogte ca. 1.50 meter
 2. 1 st Kornoelje Cornus elegantissima, hoogte ca. 1.50 meter
 3. 1st Inlandse eik Quercus robur heester, hoogte ca. 1.50 meter

Hoogstedelaan 79 (kadastraalperceel: P 6276:

 1. 5st Sleedoorn Prunus spinosa, hoogte ca. 1.50 meter
 2. 5st Lijsterbes Sorbus aucuparia, hoogte ca. 1.50/1.75meter
 3. 5st Krent Amelanchier lamarckii ,hoogte ca. 1.50/1.75 mete
 4. 2st Kers Prunus avium, hoogte ca. 2.50 meter
 5. 5st Gelderse roos Viburnum opulus, hoogte ca. 1.25/1.50 meter
 6. 2st Hulst llex aquifolium, hoogte ca. 1.50 meter
 7. 3st Veldesdoorn Acer campestre, hoogte ca. 1.25/1.50 meter

De planten worden op aanwijzing van de gemeente op een zo natuurlijk mogelijke manier' in wildverband' geplant over een totale lengte van ongeveer 3 x 60 meter. Op bijgevoegde tekening (tekening groen herstelplan, oktober 2011) is de groen-herstelzone aangegeven in het gearceerde gedeelte.
Voor vragen of nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met mij, (026) 377 38 50), of via de e-mail.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Eusebiusbuitensingel 53 • Postbus 99 • 6800 AB ARNHEM
Telefoon 026 - 3773333 • Fax 026 - 3773450 • E-mail: Gemeente@Arnhem.nl

2011-09 Groen herstelplan kalsbeek

Bijlage:  1. Tekening groen herstelplan, oktober 2011,

l.a.a.: voorzitter buurtvereniging Hoogstede-Klingelbeek, R. ten Hoedt, archief, Gerrie Elfrink, Martijn van Nie, Jeroen Kooien, Rob Reinderhoff, Carla Butzelaar, Wilma Pappelendam, Truke de Vries

Eusebiusbuitensingel 53 • Postbus 99 • 6800 AB ARNHEM
Telefoon 026 - 3773333 • Fax 026 - 3773450 • E-mail: Gemeente@Arnhem.nl
Zaaknummer: 2011-10-00938
Ons kenmerk: 2011.0.122.472/il

DIENST STADSONTWIKKELING

Het gevoel van dorps wonen in de stad.
Erf van Rosande, sept. 2011De machtige Rijn en haar uiterwaarden vormen samen het karakteristieke landschap dat zich ontvouwt ten zuiden van Arnhem. Op nog geen honderd meter van het water, aan de Klingelbeekseweg, wordt het Erf van Rosande gerealiseerd: 14 royale twee-onder-één-kapwoningen waar de pluspunten van de binnenstad hand in hand gaan met de pracht van het buitengebied. Dit is wonen in Arnhem op z'n best.

INFO-AVOND
Zoals u wellicht al weet bestaat 'Erf van Rosande' uit veertien prachtige twee-onder-één-kapwoningen gelegen aan de Klingelbeekseweg te Arnhem. Acht van de veertien woningen worden in fase 1 in de verkoop gebracht, de overige zes woningen zullen spoedig in fase 2 volgen. Tijdens de informatieavond zullen alle woningen en de verkoopprijzen van
fase 1 gepresenteerd worden. Tevens kunnen wij u dan de verkoopbrochure aanbieden.

Nieuwsbrief 6

 

Tussen de Klingelbeekseweg en Hoogstedelaan bouwt Arnhem 118 nieuwe woningen.
Na een intensief en bevlogen participatieproces van enkele jaren heeft het gemeentebestuur sinds 2008 de geoptimaliseerde gebiedsvisie goedgekeurd.

(Klik op de nieuwsbrief voor een vergroting)