2011_bestemmingsplan_hk

Een inhoudsopgave van het bestemmingsplan Hoogstede-Klingelbeek
met toelichtingen en regels.

Zie:

 

Bestemmingsplan Hoogstede KlingelbeekDoor de wethouder zijn argumenten naar voren gebracht waarom het bestemmingsplan (BP) niet aangepast zou mogen worden.
De buurt heeft de behoefte om hier op te reageren:

Bestemmingsplan Hoogstede KlingelbeekArnhem, 24-11-2010.

Geachte leden van de raad(scommissie). 

Op 22 november vond de derde informatieve behandeling plaats van het Bestemmingsplan Klingelbeek/Hoogstede (na eerdere behandeling op 28 juni en 13 september jl.).
Al deze keren werd duidelijk dat de bezwaren vanuit de buurt zich concentreren op de in het bestemmingsplan toegestane bouwhoogte, zijnde 12 meter (plus 10% vrijstelling = 13.20 m).

De buurt voelt zich door deze hoogte overvallen en wil de feiten nog eens aan u presenteren.

2010-1_bestemmingsplanVoor het plan Hoogstede hebben zich 19 projectontwikkelaars gemeld.
Binnen niet al te lange tijd zal de gemeente Arnhem een selectieprocedure starten.

Het gaat om de bouw van 120 woningen. Voor de bouw daarvan had Vivare zich teruggetrokken; zij had alleen interesse in het bouwen van het woonzorgcomplex met 44 appartementen.
De grond waarop gebouwd zal gaan worden is inmiddels voor het grootste gedeelte geschoond.