Het college van B&W heeft het ontwerp-bestemmingsplan goedgekeurd.
Het plan zal vanaf begin januari ter inzage worden gelegd. De exacte datum van de ter inzage legging zal worden gepubliceerd bij de openbare bekendmakingen van de gemeente in de Arnhemse Koerier en op de projectpagina van de gemeente Arnhem.

24 november jl. heeft er een gesprek plaats gevonden met de projectleider van de gemeente, Theunis Kalsbeek. Sinds hij de projectleiding heeft overgenomen van Hans van Gogh spreekt een delegatie van het bestuur van de Buurtvereniging maandelijks met hem over de actuele stand van zaken van de (bouwvoorbereidings-) activiteiten in onze wijk.

Via dit bericht wil het bestuur de buurt graag op de hoogte brengen van de belangrijkste punten die in dit gesprek naar voren zijn gekomen.

Klik op de foto voor een vergroting