In de groen ingeleurde vakken wordt de begroeing tot op maaiveldhoogte weggehaald.
Bruine cirkels stellen te handhaven bomen voor.
Blauwe vlakjes worden amphibiënpoeltjes.
Informatie komt van een kaartvan de gemeente Arnhem: Plan Hoogstede - Aanlegvergunning. Tekeningnummer: 2008-SI-01538

Het laatste halfjaar is het weer druk geweest op het vlak van ontwikkeling van de nieuwbouwplannen rondom het maïsveld. Zoals In de infobrief van 26 november 2007 te lezen valt, kwam de definitieve besluitvorming er aan. Het woord 'definitief houdt in dat er weinig meer verandert. Daarnaast wordt ook het detailniveau van invulling steeds concreter.

Samenstelling werkgroep
Veel buurtbewoners hebben zich dit gerealiseerd. Een aantal leden van de werkgroep Nieuwbouw had aangegeven na het gereedkomen van de gebiedsvisie en het beeldkwaliteitplan hun pijlen weer op andere doelen te moeten of willen richten. Carl Timmer, Bas Martens, Coen Nijhuis (na 12 jaar!), Hugo van Belois, bedankt voor jullie inzet. Helemaal afscheid nemen bleek ook moeilijk: Coen is nog steeds de vaste vervanger van Rieky Franken en Hugo is weliswaar voorzitter-af, maar nog actief als straatvertegenwoordiger.

Het bleek, mede doordat er nog veel belangrijk werk aanstaande was, dat de vacatures weer snel invulbaar waren door andere buurtbewoners.

Voor de wijk Hoogstede-Klingelbeek gelegen tussen de Utrechtseweg en de Klingelbeekseweg worden plannen voor woningbouw ontwikkeld. In overleg met onder meer de buurt is een zowel een voorlopig stedenbouwkundig plan opgesteld als een concept beeldkwaliteitplan.
De plannen voorzien in de bouw van vrijstaande en tweeondereenkapwoningen alsmede in de bouw van een woonzorgcomplex.

Relevante documenten voor het project Hoogstede/Klingelbeek op de website van de gemeente Arnhem.