In de groen ingeleurde vakken wordt de begroeing tot op maaiveldhoogte weggehaald.
Bruine cirkels stellen te handhaven bomen voor.
Blauwe vlakjes worden amphibiënpoeltjes.
Informatie komt van een kaartvan de gemeente Arnhem: Plan Hoogstede - Aanlegvergunning. Tekeningnummer: 2008-SI-01538