×

Opmerking

Gebrek aan toegang tot rechten - file '/images/stories/nieuwbouw/grafiek.jpg'
  • Onevenwichtige bebouwing
  • Aantal woningen is te groot
  • Parkeerprobleem / verkeersafwikkeling / ontsluitingsweg
  • Achterpaden
  • Woonzorgcomplex
  • Zichtlijnen en afstanden t.o.v. bestaande bebouwing
  • Integraliteit met BPA
  • Appartementencomplex
  • Behoud oude muur wijngaard

(auteur: projectleiding gemeente Arnhem)

Informatie over de stand van zaken, en aangeven wat de werkgroep aan buurtstandpunt heeft geformuleerd naar aanleiding van de buurtavond en enquête van vlak voor de zomer.

Begin 2007 is een nieuwe fase van plannen maken van start gegaan waarbij onder leiding van architecten Hans Been en Harm Veenenbos samen met de buurt een nieuw plan is gemaakt voor toekomstige woningbouw in onze wijk. Dat heeft vlak voor de zomer geleid tot het door de gemeente vaststellen van een concept stedenbouwkundig plan.

Afgelopen jaar is er een nieuw plan gemaakt voor woningbouw in de buurt Hoogstede-Klingelbeek.
De werkgroep Nieuwbouw Buurtvereniging Hoogstede-Klingelbeek wil weten wat de buurtbewoners vinden van het nieuwe plan. Daartoe heeft de werkgroep zelf een vragenlijst opgesteld en deze afgenomen onder de buurtbewoners.

De projectleider heeft vervolgens Team Onderzoek en Statistiek gevraagd om de gegevens te verwerken en de resultaten te beschrijven.

Spannend, constructief, met onverwacht resultaat

Nu we het plan Hoogstede aan het afronden zijn is het goed om even terug te kijken op het inspraakproces.

Toen wij in januari begonnen met de vormgeving van het planproces realiseerden we ons dat we een spannend en intensief traject in zouden gaan met de buurt. De partijen leken lijnrecht tegenover elkaar te staan in hun belangen en de spanning was dan ook voelbaar in de wijk. Ondanks de sombere voortekenen kijken we terug op een bijzonder inspirerende tijd.