×

Opmerking

Gebrek aan toegang tot rechten - file '/images/stories/nieuwbouw/grafiek.jpg'
Aan burgemeester en wethouders
    Datum
Documentnummer:
Zaaknummer:
Datum:
Vertrouwelijk:
Dienst:
Ambtenaar:
Telefoonnummer:
Onderwerp:
2007.0.097.032
2007-11-00185
31-10-2007
nee
Stadsontwikkeling
E. Venema
026-3773404
Gebiedsvisie Hoogstede Klingelbeek
  Portefeuillehouder
Van Bodegraven
In DT
In college
Voorstel in raadscommissie
Voorstel in raad
Genoemde data fataal


Nee

Ja
Ja
Nee
13-11-2007
03-12-2007
17-12-2007

Raadsvoorstel

Voor de gemeenteraads-vergadering d.d.
Documentnummer:
Zaaknummer:
Advies van de raadscommissie:
Onderwerp:
17 december 2007
2007.0.097.003
2007-11-00174
10 december 2007
Wijziging Nota van Uitgangspunten Businesspark Arnhem-Oosterbeek/Structuurvisie Arnhems Buiten

Collegenota

Aan burgemeester en wethouders

  Datum

Documentnummer
Zaaknummer
Datum
Vertrouwelijk
Dienst
Ambtenaar
Telefoonnummer
Onderwerp

2007.0.096.997
2007-11-00174
1-11-2007
nee
Stadsontwikkeling
E. Venema
026-377 3404
Wijziging Nota van Uitgangspunten Businesspark Arnhem-Oosterbeek/ Structuurvisie Arnhems Buiten

Portefeuillehouder
Van Bodegraven
In DT
In college
Voorstel in raadscommissie
Voorstel in raad
Genoemde data fataalNee
Ja
Ja
Ja
Nee
13-11-2007
03-12-2007
17-12-2007

Plankaart van 10-2007 Op de bewonersavond van 10 oktober in het Elektrum is de NIEUWE plankaart gepresenteerd. Deze kaart laat een aantal wijzigingen zien ten opzichte van de vorige plankaart.
Het grote huis aan het begin van de Hoogstedelaan is nu wat kleiner

  • de woonzorgapartementen zijn meer westwaarts geplaatsen en met één laag opgehoogd (3-hoog nu), met parkeerplaatsen aan de oostzijde,
  • ten oosten daarvan komt er een woning met praktijkruimte bij
  • de toegang tot het achterpad van de Hoogstedelaan is "open" gemaakt<
  • de westelijk gelegen weg is constuctief wat gewijzigd.