Elektrum, Klingelbeekseweg, 20 tot 22 uur

Beste buurtgenoten,

De werkgroep Nieuwbouw nodigt u allen uit om dinsdag 26 juni 's avonds aanwezig te zijn op een speciale buurtavond over de nieuwbouwontwikkelingen. Wij verwachten een grote opkomst en hebben daarom het Elektrum als locatie geregeld, in plaats van het ons vertrouwde Huis en Haard.

Deze avond volgt op die van donderdag 7 juni. Toen heeft de gemeente Arnhem u uitgenodigd om kennis te nemen van het nieuwste stedenbouwkundig plan. Hans Been en Harm Veenenbos hebben die avond hun (bijna) definitieve versie van het plan gepresenteerd en toegelicht.

Op de derde bewonersavond in het Elektrum is de NIEUWE plankaart gepresenteerd. Deze kaart laat een aantal wijzigingen zien ten opzichte van de vorige plankaart.
Opvallen is o.a de verplaatsing van het grote huis aan het begin van de Hoogstedelaan.
 

Opening
Voorzitter Ron Brouwer opent de bijeenkomst. Als vertegenwoordiger van de werkgroep Verkeer Hoogstede zit hij de avond voor. Doel van de avond is in de eerste plaats antwoorden te krijgen op de vragen die er leven over het onderwerp Verkeer, in relatie tot de wijk Hoogstede. In de tweede plaats is de ligging van de ontsluitingsweg een belangrijk onderdeel van de workshop.

Na de inventarisatie van vragen geeft Jan Vermeulen, verkeerskundige bij de gemeente Arnhem een toelichting op het algemene verkeersbeleid van de gemeente Arnhem en het verkeersonderzoek dat voor de nieuwbouw en BPA is gedaan door Goudappel Coffeng. Ook de te verwachten groei van het verkeer: wat kan de wijk verwachten, komt in deze presentatie aan bod. Na de pauze wordt ingegaan op de ligging van de ontsluitingsweg. De opening wordt afgesloten met een korte voorstelronde van alle aanwezigen.
 

Plankaart van 04-2007Op de tweede bewonersavond in het Elektrum is de plankaart gepresenteerd. Deze kaart laat een mixture zien van 3 plankaarten met aanvullende opmerkingen van de tweede bewonersavond.
Over het algemeen werd deze versie wel gewaardeerd door de aanwezige buurtbewoners.
Klik voor een ruime vergroting in de kaart (0,5 MB dus even geduld s.v.p.)