Het college legt aan u de gebiedsvisie Hoogstede Klingelbeek ter vaststelling voor.
De informatieve behandeling heeft plaatsgevonden op 3 december maar kon nog niet worden afgerond. De insprekers hebben het woord gevoerd. De inspreektekst kunt u hier downloaden. (.pdf bestand, 133kb)

 Insprekers:
Dhr. H. van Belois, Werkgroep Nieuwbouw Hoogstede
dhr. L. Kaufman, op persoonlijke titel
dhr. R. Kortland, op persoonlijke titel
dhr. G.J. Roest / mw. M.K.Roest-Young, op persoonlijke titel
dhr. F. Geevers, op persoonlijke titel
dhr. M. de Groot, op persoonlijke titel