Het college legt aan u de gebiedsvisie Hoogstede Klingelbeek ter vaststelling voor.
De informatieve behandeling heeft plaatsgevonden op 3 december maar kon nog niet worden afgerond. De insprekers hebben het woord gevoerd. De inspreektekst kunt u hier downloaden. (.pdf bestand, 133kb)

Via de links hieronder vindt u uitgebreide informatie uit de boekjes Gebiedsvisie en Beeldkwaliteitsplan.

Gebiedsvisie

  1. Gebiedsvisie
  2. Plankaart
  3. Programma en Verkaveling
  4. Openbare ruimte
  5. Ecologie, Milieu en Beheer
  6. Haalbaarheid, Regie en Vervolg

Beeldkwaliteitsplan

  1. Planbeschrijving
  2. Beeldkwaliteit woningen
  3. Woonzorg
  4. Landgoed

Definitieve besluitvorming nieuwbouw komt er aan
Tijdens de buurtavond van 10 oktober heeft de gemeente het laatste bijgestelde bouwplan gepresenteerd met de bedoeling om hiermee het participatieproces dat begon in januari van dit jaar af te ronden. Tijdens deze avond is er door u als buurtbewoners en door de Werkgroep Nieuwbouw op aangedrongen om het plan op een aantal geschilpunten nader te bezien. De gemeente heeft inmiddels alle opmerkingen van die avond en de inspraakreacties van deze zomer gewogen, en vertaald in een nieuw, iets aangepast plan. De gemeente heeft besloten het plan in december ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

Voor de gemeenteraads-vergadering
d.d.Document-nummer:
Zaaknummer:
Advies van de raadscommissie:
Onderwerp:
17 december 2007
2007-11-00185

10 december 2007
Gebiedsvisie Hoogstede Klingelbeek
Aan de gemeenteraad - Arnhem, 13 november 2007
 
VOORSTEL
De Gebiedsvisie Hoogstede Klingelbeek vast te stellen.