De ideeschetsen van beide bureaus zijn op de straatavonden besproken. De opkomst was hoog, en een verslag van uw mening, tezamen met de vele persoonlijke brieven zijn als van een stevig document aan de gemeente overhandigd. Deze stukken zijn in een bespreking met de gemeente toegelicht. Uit de verslagen die u heeft ontvangen blijkt dat er, zij het vaak met grote tegenzin en veel kritische opmerkingen, een grote voorkeur is voor het idee van bureau Copijn.