De ideeschetsen van beide bureaus zijn op de straatavonden besproken. De opkomst was hoog, en een verslag van uw mening, tezamen met de vele persoonlijke brieven zijn als van een stevig document aan de gemeente overhandigd. Deze stukken zijn in een bespreking met de gemeente toegelicht. Uit de verslagen die u heeft ontvangen blijkt dat er, zij het vaak met grote tegenzin en veel kritische opmerkingen, een grote voorkeur is voor het idee van bureau Copijn.

Tot onze verbazing hebben gemeentelijke diensten een voorkeur voor het, zoals ze zeiden: "meer overzichtelijke" plan van HKB. De gemeente begrijpt, nu een kleine 100 mensen hun mening hebben gegeven, waarvan een groot deel voor Copijn (mits, mits, mits..) zij een probleem hebben en ze zijn er zich intern over aan het beraden, omdat er een advies naar de raadscommissie moet. De werkgroep heeft tijdens de laatste bespreking met de gemeente ook zeer duidelijk gemaakt wat de grote kritiekpunten zijn, zoals in mijn brief bij de verslagen ook al meer summier is aangegeven. Belangrijk punt is dat het aantal woningen flink omlaag zal moeten, en er meer aandacht komt voor de op de straatavonden genoemde bezwaren.

Er is namens de werkgroep alvast een gesprek met de nieuwe wethouder Sander Bodegraven aangevraagd en ondanks het feit dat iedereen hem wil spreken, kunnen we vrijdag 11 juli een uur lang uitleggen wat er aan de hand is en wat onze planvoorwaarden zijn.
   
Heeft u vragen? Benader dan uw straatvertegenwoordiger; hij of zij is van de laatste ontwikkelingen op de hoogte.

 • Klingelbeekseweg:
  • Ruud Kortland: Klingelbeekseweg 78 (tel. 44 28 641)
  • Bouke Verhaagen: Klingelbeekseweg 88 (tel. 44 55 190)
 • Korte Klingelbeekseweg-Utrechtseweg:
  • Wim Traa, Klingelbeekseweg 14 (tel. 44 29 889)
  • Coen Nijenhuis, Klingelbeekseweg 6 (tel. 44 34 302)
 • Rosandeflat:
  • Wim van der Kaaden, Utrechtseweg 219-2 (tel. 35 17 906)
 • Hoogstedelaan:
  • Henriette van Eys, Hoogstedelaan 1 (tel. 44 58 979)
  • Vacature voor Maarten Woudenberg

Stedenbouwkundige schets van Copijn, Utrecht; tuin- en landschapsarchitecten bvStedenbouwkundige schets van Heeling Krop Bekkering, GroningenNa een jaar overleg met de gemeente zijn er twee ideeschetsen voor nieuwbouw. Eén van bureau Copijn uit Utrecht en één van bureau Heeling, Krop, Bekkering uit Groningen.
Deze ideeschetsen zijn getoond in de buurtvergadering in Huis en Haard op maandag 7 april. De afspraak is dat de vertegenwoordiger(s) van uw straat een aparte avond per straat organiseren waar u verder met uw straatgenoten kunt praten over deze eerste ideeschetsen. De bedoeling is dat we proberen duidelijk te krijgen welke ideeschets de voorkeur heeft om mee door te gaan en dat we uw op- en aanmerkingen noteren en in een verslag vastleggen.

Dit verslag wordt in de buurt verspreid en als advies aan de gemeente gegeven. We hopen dat de gemeente dit zorgvuldige overleg in de buurt serieus neemt en ons advies overneemt.

Let wel: deze ideeschetsen zijn een begin en absoluut geen definitief plan.