Schets ontwerpmodel 3a

Naar aanleiding van uitbreidingsplannen van 110 woningen in een wijk in de gemeente Arnhem, heeft de buurt een onderzoek laten verrichten naar de sociaal-culturele betekenis van de buurt bij toekomstige planningsprocessen. Aan bod komen in dit onderzoek: de relatie verstedelijking, landschap en cultuurhistorie; inbreiding, uitbreiding en stedelijke vernieuwing; de buurt als integratiekader; de betekenis van collectieve ruimte; ontmoetingsplekken en het belang van sociale ruimten.

 • LEZEN
  Klik met de linkermuisknop op het document om het te lezen in Acrobat Reader.
  Heb je dat (nog) niet op je PC, dan kun je het hier downloaden.
Nota vanrandvoorwaarden  
 • LEZEN
  Klik met de linkermuisknop op het document om het te lezen in Microsoft Word. (1,6Mb)
 • OPSLAAN
  Klik met de rechtermuisknop op het document en kies 'Bewaar doel als'

Was er sedert de zomer van 2003 geen beweging bij de gemeente te bespeuren m.b.t. de nieuwbouwplannen: sinds dit najaar is er weer nieuws.
Het plangebied is namelijk vergroot met het stuk grond tussen Hoogstedelaan en Klingelbeekseweg ten westen van het weggetje langs Kromkamp. Het plangebied steekt dus vanaf het maïsveld dit weggetje over tot aan de grond van de KEMA/Business Park Arnhem. Dit betekent dat de gemeente onze werkgroep een nieuwe (concept) nota van randvoorwaarden voor het totale plangebied ter beoordeling heeft gegeven.

Onze werkgroep heeft daar commentaar op geleverd. In een projectgroepvergadering waar ook vertegenwoordigers van Vivare (toekomstige bouwer) Drie Gasthuizengroep (eigenaar Huis en Haard) en Business Park Arnhem (BPA) en ambtenaren van de gemeente aanwezig waren is ons commentaar besproken. Onze opmerkingen zullen in een definitieve nota geheel (of gedeeltelijk?) worden verwerkt.
Ik zal proberen in hoofdlijnen ons commentaar op diverse belangrijke punten hier weer te geven: