De Klingelbeekseweg staat bekend als een sluiproute. De maximumsnelheid op deze weg bedraagt 30 km/u. Bewoners van de Klingelbeekseweg klaagden bij de wijkagent over de hoge snelheden waarmee de auto’s door de straat reden. De verkeersveiligheid is daarbij een belangrijk gegeven.
Naar aanleiding van deze klachten heeft het verkeerhandhavingsteam (VHT) in opdracht van de wijkagent in maart 2011 op de Klingelbeekseweg een viertal snelheidscontroles gehouden. Daarbij kwam naar voren dat gemiddeld 30% zich niet houdt aan de maximumsnelheid. De hoogste snelheden bij de vier controles lagen tussen de 47 en 55 km/u.

We kunnen hier niet meer spreken over een subjectief onveiligheidsgevoel. De cijfers zijn onder de aandacht gebracht van de wegbeheerder, de gemeente Arnhem. Daarbij is aan de gemeente Arnhem, verantwoordelijk is voor de verkeersveiligheid, het verzoek gedaan om nader onderzoek te doen.