Het bestuur van de Buurtvereniging Hoogstede Klingelbeek nodigt de leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in de Hulkesteinflat op dinsdag 10 april om 20.00 uur.

AGENDA

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Verslag ALV 2017
 4. Financiën
  - Toelichting penningmeester rekening 2017
  - Afronding bouw buurthuis
  - Begroting 2018
  - Verslag kascontrolecommissie
  - Voorstel tot decharge penningmeester
  - Benoemen nieuwe kascontrolecommissie

 5. Bestuurssamenstelling

 6. Activiteiten

 7. Terugkoppeling clubjes in de wijk

 8. Rondvraag

Aansluitend geeft Wilma van Arragon van de DrieGasthuizenGroep een presentatie over de duurzame nieuwbouw van Huis Hoogstede, voorheen Huis en Haard.

Tot slot is er een borrel.