Tijdens de ALV werden een aantal vragen gesteld over de openbare ruimte van Hoogstede Klingelbeek. We hebben ons best gedaan wat antwoorden te krijgen, zie hieronder:

  • De bomen die afgelopen jaar zijn gekapt en waarvoor nieuwe zouden worden teruggeplant in december 2016 zijn allemaal nog niet geplant. De aanplant is uitgesteld vanwege de bouwwerkzaamheden die nog plaatsvinden. Hierdoor is de aanplant een groeiseizoen opgeschoven. Dat betekent dat ze nu op de planning staan voor eind 2017. Verdere informatie volgt later.

  • De herinrichting van het grasveld / pandaveldje bij het Maïsveld is afhankelijk van de voortgang van de bouw (door Hendriks). De gemeente gaat er op dit moment vanuit dat de bouwactiviteiten rond de zomer zijn afgerond. Vervolgens kunnen ze in het najaar dit gebied definitief inrichten. Ook zullen ze dan het gravelpad herstellen dat richting de moestuin loopt en nu voor wateroverlast zorgt.

  • De aanwezige duizendknoop rondom de moestuin is door een gemeentemedewerker bekeken. Ze was erg te spreken over hoe grondig het is weggehaald, dus hulde voor die perso(o)n(en)!
    De bron van deze Duizendknoop is de rand langs een van de achtertuinen aan de Klingelbeekseweg. Dit is een moeilijke plek en zal waarschijnlijk nog lange tijd problematisch blijven. Als we echter jaarlijks er - net als nu - vroeg bij zijn, kunnen we de plant op den duur uitputten en zo hopelijk uitroeien