alv vragenAGENDA ALV dinsdag 26 April 2022

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag ALV 2019
 3. Financiën
  - Toelichting penningmeester rekening 2019-2021
  - Begroting 2022
  - Verslag kascontrolecommissie
  - Voorstel tot decharge penningmeester
  - Benoemen nieuwe kascontrolecommissie
 4. Toelichting: (nieuwe) rol Buurtvereniging als Bewonersoverleg
 5. Samenstelling Bestuur
  - Aftreden: Daan Penning-de Vries, Ton Schulte & Paula Slotboom
  - Aantreden: Beatrix van Emmerik, Rémy ten Hoedt & Rimke Van Meeren
 6.  Activiteiten 2020-2022
 7. Terugkoppeling clubjes in de wijk
 8. Rondvraag

Aansluitend is er een borrel.