Het bestuur van de Buurtvereniging Hoogstede Klingelbeek nodigt de leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in de Hulkesteinflat op dinsdag 16 april om 20.00 uur.

Agenda

Verslag ALV Buurtvereniging Hoogstede-Klingelbeek 10 april 2018

 1. Opening
  Voorzitter Wim Farla opent de avond en heet iedereen welkom, in het bijzonder Heidi Geertsen en Silvia Groosman van het Team Leefomgeving (gemeente Arnhem).
  Moment stilte voor hen die ons zijn ontvallen.

 2. Mededelingen
  Wim dankt alle vrijwilligers voor het werk van afgelopen jaar en hulde alle die het nieuwe schapenhok mogelijk hebben gemaakt.
  Afwezig: Meindert Rudolphi en Edwin Buisman (namens de Schutterij).

Het bestuur van de Buurtvereniging Hoogstede Klingelbeek nodigt de leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in de Hulkesteinflat op dinsdag 10 april om 20.00 uur.

AGENDA

 1. Opening
  Voorzitter Wim Farla opent de avond en meldt dat de vergadering niet gaat over het buurtsteunpunt, daarvoor is gelegenheid op 15 april. Punt 5 en 6 worden omgedraaid.

 2. Mededelingen
  Wim dankt alle vrijwilligers voor het werk van afgelopen jaar. We hopen het komende jaar dat er weer veel mensen mee doen.

 3. Verslag ALV 2016:
  -
  Pagina 1: geen opmerkingen
  -
  Pagina 2: geen opmerkingen
  -
  Pagina 3: geen opmerkingen
  Verslag is aangenomen