De buurtvereniging van Hoogstede-Klingelbeek is een bloeiende vereniging, waarvan een kleine 200 van de 250 huishoudens lid zijn. Naast het tweemaal per jaar uitbrengen van de nieuwsbrief, de Klingelstee, organiseert en faciliteert de buurtvereniging veel activiteiten van en voor bewoners, zoals:

 • Nieuwbouwcommissie
 • Verkeerscommissie
 • Volkstuintjes
 • Geitenwei
 • Nieuwjaarsborrel
 • Koning Winter
 • Paaseieren zoeken
 • Straatspeeldag
 • Wandelingen
 • Barbecue (Schwein am Rhein)
 • Sinterklaas
 • Buurtquiz (2 per jaar)
 • Eenmalige initiatieven
 • Bridgeclub
 • Schaakclub
 • Jeu de boules
 • Leeskringen (2)
 • Spaanse club
 • Klimaatclub
 • Wijngaardclub

Wilt u deelnemen aan verschillende  leuke activiteiten die georganiseerd worden door de buurtvereniging Hoogstede-Klingelbeek, en woont u in de wijk (sinds kort of mogelijk al langer), dan kunt u lid worden.

Aanmelden
AanmeldenU kunt zich per email opgeven bij de Rimke van Meerem (Ledenadministratie). Vermeld in uw mail uw naam, adres, samenstelling van uw huishouden (alleenstaand, gezin/samenwonend) en event het aantal kinderen met namen en geboortedata. Uw gegevens  worden dan opgenomen in de ledenlijst.

Contributie

 • € 20,- per jaar voor gezinnen/samenwonenden
 • € 15,- per jaar voor alleenstaanden

Betaalwijze

 • Bank: RABObank
 • Rekeningnummer: NL71RABO0385035233
 • t.n.v. Vereniging Hoogstede-Klingelbeek

Tip: zet je contributie op jaarlijks herhalen.
Wij mogen als Vereniging namelijk geen automatische incasso hanteren.

Na aanmelding en betaling van de jaarlijkse contributie, ontvangt u in het vervolg de uitnodigingen voor alle buurtactiviteiten. Tevens ontvangt u tweemaal per jaar een Klingelstee, het buurtblad van de wijk Klingelkbeek e.o..

Na verwerking van uw aanmelding zal er contact met u worden gezocht door de welkomstcommissie van onze buurt. Zij komen u graag, op een voor u passend tijdstip, vertellen over de wijk en de mogelijkheden om deel te nemen aan (de organisatie van) activiteiten. Indien u hier geen behoefte aan heeft, kunt u dat aangeven in uw aanmeldingsmail.

Verhuur buurthuisje
Het buurthuisje kan per dagdeel gehuurd worden. Stuur hiervoor een mail aan .

Advertentietarieven Klingelstee

 • Hele pagina: € 25,00 per jaar,  ± A4 formaat staand (190x260 mm
 • 1/2 pagina:  € 13,50 per jaar,  ± A5 formaat liggend (190x120 mm
 • 1/4 pagina:  €  7,50 per jaar,  ± A6 formaat staand (95x120 mm)