De buurtvereniging Hoogstede-Klingelbeek is opgericht in 1978

In 1978 kreeg de buurt Hoogstede Klingelbeek een prijs van de Koninklijke Nederlandse Heidemij in het kader van de landelijke wedstrijd: 'Een kern waar pit in zit'. Toen ook werd deze buurtvereniging opgericht, officieel op 29 december 1978.
De eerste regels van de oprichtingsakte luidden als volgt:

"Heden, de negenentwintigste december negentienhonderd achtenzeventig, verschenen voor mij, mr. Hendrik Marinus Sasse, notaris ter standplaats Arnhem: de heer Philippus Homburg, districtsverkoopleider, wonende te Arnhem, en de heer Leonard Johannes van Veen, tropisch landbouwkundige, wonende te Arnhem".

Zij waren de eerste bestuursleden. De doelstelling van deze vereniging werd als volgt vastgelegd:

"Het verbeteren van de fysieke-, sociale- en culturele leefomgeving in de buurt Hoogstede-Klingelbeek".

Een doelstelling die vijfentwintig jaar later en in een volgende eeuw, nog steeds actueel is. Er worden vele activiteiten ontplooit (lezingen, clubs, verzorgen van abonnementen enzovoort).