40 jaar buurtvereniging Hoogstede Klingelbeek

Het veertig jarige bestaan van de buurtvereniging van Hoogstede Klingelbeek werd gevierd in de locatie van De Kookplaats op het Arnhems Buiten. Tegen 20:30 uur was de zaal al behoorlijk vol met belangstellenden uit de buurt. Zij werden verwelkomt met een "bubbeltje" en een consumptiemuntje. Het programma van de avond bestond uit de onthulling van een nieuw logo voor de buurt, een optreden van cabaretgroep De Enge Buren en gezellige conversatie onderling. Hoewel dat laatste wel een harde stem en goede oren vergde. Leuk was dat De Enge Buren de bezoekers ook bij hun liedjes betrokken, en zich regelmatig tussen het vooraan staande publiek begaven. Vooral enige dames hebben dit moeten ondervinden.....

Opening door Secretaris en VoorzitterAandachtige buurtbewonersNieuw logo onthult door Koning Winter, Sinterklaas (helaas niet zichtbaar) en de Paashaas en  rechts de voorzitter Mooi hè ...Secretaris en VoorzitterOp het nieuwe logoTwee maal een optreden van de Enge BurenApplaus voor de Enge BurenGangmaker van de Enge BurenEnge Buren het publiek inTot in de kleine uurtjes....

Korte impressie


Met toestemming van Enge Buren