×

Opmerking

Gebrek aan toegang tot rechten - file '/images/nieuws/dnv-kema-vlag.jpg'
Gebrek aan toegang tot rechten - file '/images/nieuws/glasvezelkabel.jpg'

Westkracht 13!Alweer enige tijd geleden is in onze buurt de vraag gerezen of een Business club in een behoefte zou voorzien en/of een toevoeging zou kunnen voor de wijk. Ook tijdens een ALV is hierover gesproken en daar werd gemeend dat dit zeker een idee is om op enthousiasme te toetsen.

In de wijk Hoogstede-Klingelbeek zijn zo'n 30 ondernemers gevestigd en actief. De meeste klein op ZZP basis en er zijn een paar grotere bedrijven. Een aardig aantal in een relatief klein stukje Arnhem. Een ondernemende buurt dus waar een netwerk op je stoep ligt! Zou het dan niet handig zijn als we elkaar als professional kennen? En zo ja, zouden we ons dan kunnen verenigen?

Lijn 52Tussen Arnhem en Wageningen zal medio zomer 2015 een HOV-lijn (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) worden gerealiseerd. Buslijn 52 wordt straks deze HOV-verbinding.
Op meerdere plekken zijn aanpassingen in het wegprofiel nodig. Ook zal het aantal bushaltes verminderen en worden de te behouden bushaltes opgewaardeerd. Voor de route ter hoogte van onze wijk betekent dit dat de bushalte Klingelbeekseweg (let op: alleen voor lijn 52) komt te vervallen en reconstructie van het kruispunt Utrechtseweg- Oranjestraat noodzakelijk is.

wijkactieplanOp 1 oktober heeft u wellicht vertegenwoordigers van het bestuur van de buurtvereniging met een paar andere mensen door de wijk zien lopen. Deze mensen waren vertegenwoordigers van de gemeente Arnhem. Op dat moment deden we de wijkschouw en liepen we alle actiepunten uit het Wijkactieplan na.
De nieuwbouw was geen onderwerp voor de wijkschouw. Dat blijft via het WBP gaan.

Jaco Brant Vanaf 4 november is de nieuwe locatie Klingelpoort geopend en zal er doorlopend een expositie zijn in het atrium. Kunstenaar Jaco Brant opent de expopsitie gelegenheid. Zijn werk is tot 1-1-2015 te zien.
Ook de wijkbewoners worden in de gelegenheid gesteld om hier te komen exposeren. Voor meer informatie hierover kunnen zij contact opnemen met Caroline Linssen (e-mail) of via telefoonnummer 026-3549615.

Klingelpoort is dagelijks te bezoeken van 9.30 tot 15u.

Lees meer

Ondanks dat er voor velen een vakantieperiode aanbreekt zullen de werkzaamheden voor de uitbreiding van het kortsluitlaboratorium in de zomermaanden full-time doorgang vinden.
Zoals reeds meegedeeld wordt er vanaf medio juni 2014 ook op zaterdag door de civiele aannemer, Visser & Smit Bouw, gewerkt.

Gemeente ArnhemBegin juli zal er enige overlast zijn in de wijk, vanwege de werkzaamheden voor de nieuwe verbindingsweg De Schutterij. De firma Remmits voert de werkzaamheden in opdracht van de gemeente Arnhem uit, conform het nieuwbouwplan Hoogstede. Zodra De Schutterij af is kan zij worden gebruikt.

De komende tijd zullen bouwwerkzaamheden voor de uitbreiding van het kortsluitlaboratorium  ook op zaterdag plaats  vinden.
Er wordt overdag gewerkt, vanaf 7.00 uur. U kunt er vanuit gaan dat er geen of hooguit beperkte hinder voor u zal optreden.

11/6: Uitreiking WijkprijsAan goede ideeën was geen gebrek in de Arnhemse wijken! Bewoners blijken zich graag in te willen zetten voor de buurt en nemen het initiatief om het leven in hun wijk (nog) aangenamer te maken. Voor jong én oud. Allerlei plannen passeerden de revue: een clubhuis oprichten, een muziekstudio maken, dans- of muziekcursussen organiseren in de wijk, een speelpleintje inrichten, zwerfvuil voorkomen...

Maar welke ideeën verdienen nu de Wijkprijs? Dat bepaal jij!

Mededeling

Hierbij laten wij u weten dat heden, in verband met de uitbreidingsactiviteiten, gestart is met het verwijderen van een betonvloer. Deze werkzaamheden met een hydraulische hakhamer zullen waarschijnlijk duren tot begin volgende week en kunnen mogelijk enige geluidsoverlast geven. Op Hemelvaartsdag en in het weekend wordt niet gewerkt.

Onze excuses hiervoor.

Wim Farla ontvangt de voorzittershamer van Remy ten HoedtOp de algemene ledenvergadering van 15 april is de voorzittershamer van eigenaar gewisseld. Zonder tegenstemmen is die nu, na vijf jaar in het bezit te zijn geweest van Remy ten Hoedt, in handen gekomen van Wim Farla. Wim was secretaris van de buurtvereniging, dus de leegte die hij daarmee achterliet, diende ook opgevuld te worden. Alweer zonder enige tegenstem zal die functie vervuld gaan worden door Irene Buitenhuis.