Groen West Op zondag 6 september houdt Initiatiefgroep GroenWest een 'Duurzame zondag'. Initiatiefgroep GroenWest bestaat uit bewoners van Lombok, Heijenoord en Hoogstede-Klingelbeek. Zij willen samen met medewijkbewoners Arnhem West duurzamer maken. De 'Duurzame zondag' begint om 13.00 uur in buurthuis ’t Huukske, Mauritsstraat 22. 
Men kan hier ideeën opdoen en inbrengen die de wijk mooier en zuiniger kunnen maken. Een wandeling door de wijk laat zien wat bewoners zelf al gedaan hebben in hun huis, tuin en op straat.
De kinderen kunnen deze middag leren speelgoed maken uit oude spullen.

 

Dit jaar wordt het schuttersfeest gehouden onder het motto:

"De zilveren glans van de Clingelbeeck"

logo Schutterij van de ClingelbeeckHet wordt ons vijfde lustrum, een zilveren jubileum dus!

Het gezegde “gezelligheid kent geen tijd” is zonder twijfel van toepassing op het jubileum van de Schutterij van de Clingelbeeck. Want al 25 jaar geleden, om precies te zijn in Oktober 1990 werd nieuw leven in de Schutterij geblazen.
Meteen het jaar daarop vond in 1991 het eerste schuttersfeest plaats met de historische opening op een stuk land in Mariëndaal, dat volgens oude archiefstukken in 1694 aan de Schutterij werd geschonken.

Het schuttersfeest vind dit jaar plaats op het terrein tegenover de tandartspraktijk “Rijnzigt” Klingelbeekseweg 134 te Arnhem op zondag 30 augustus.

Zwarte schermen bij Huis en HaardWie of welk groepje vindt het leuk om de zwarte schermen die rondom huis en haard staan op te pimpen met graffiti, kunst, kindertekeningen of wat anders? De zwarte schermen zijn tijdelijk, maar DrieGasthuizenGroep wil deze graag een vriendelijke uitstraling geven. Er staat een kleine vergoeding tegenover en er is budget voor materiaal.

Contact:

  • Utrechtseweg 265, 6812 AG | Postbus 2023, 6802 CA Arnhem | Mobiel: 06-57200000

arnhem logoZoals u waarschijnlijk al weet gaat de gemeente Arnhem onderhoudswerkzaamheden plegen aan de Utrechtseweg.

Wat gaan we doen?
Het gedeelte van de Utrechtseweg ter hoogte van de Oranjestraat, Hulkesteinseweg en Onderlangs wordt helemaal opgeknapt. De verkeerslichten worden vervangen en aangepast. De bushaltes worden verhoogd en aangepast aan de eisen van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer en de fietspaden worden breder. Daarnaast krijgt de weg een nieuwe asfaltlaag.

Ideeënsessie op terrein huis KlingelbeekOp donderdag 25 juni waren er verschillende buurtbewoners uitgenodigd om mee te denken over Landgoed Klingelbeek. Schipper Bosch is sinds kort eigenaar van deze prachtige plek en op zoek naar input en ideeën uit verschillende richtingen. Naast de ideeën van architecten, een landschapsarchitect en een historicus, waren we ook benieuwd naar wat er leeft in de buurt.

Na een welkomstdrankje van vlierbessenbloesem uit de moestuin op het terrein, gaf Bart Schoonderbeek een kleine presentatie over het familiebedrijf Schipper Bosch en de rede van deze bijeenkomst.

Start afbraak Huis en HaardWie de afgelopen weken langs Huis en Haard is gereden ziet geen grote veranderingen, terwijl de sloop van fase 1 toch al een tijdje geleden is begonnen. De reden hiervoor is dat bij het verwijderen van het asbest, helaas meer asbest is ontdekt dan in het onderzoek was vastgesteld. Vorige week is ook dit asbest verwijderd, zodat nu de verdere sloopwerkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.

Inmiddels is al het losse sloopmateriaal uit het gebouw gehaald en afgevoerd. Deze de week wordt met behulp van een mobiele kraan aan de achterzijde gestart met de sloop van het gebouw om ruimte te maken voor de grotere rupskraan. Deze rupskraan wordt vanaf de week van 15 juni ingezet. Half juli zal naar verwachting alles volledig weg zijn.

Zaterdag 6 juni is er een voorjaarsfeest is in Klingelpoort van 13.30-16.00 uur.

Tijdens het voorjaarsfeest zal er een kleine rommelmarkt worden gehouden, is er een optreden van jazz band Chorus swingtet en staan er verschillende kramen met zelfgemaakte sieraden en keramiek. Er zal ook een rad van fortuin zijn.

Entree is gratis en iedereen is van harte welkom!

 

 

Landgoed KlingelbeekHeeft u een mening of idee over het Landgoed Klingelbeek (voormalig Fratershuis)? Wat zou u als wijkbewoner graag zien gebeuren in en rond dit prachtige pand op deze schitterende locatie?

Denk mee en mail uw idee/mening naar .
Of voeg hieronder uw reactie toe.

Geachte heer, mevrouw,

Wateroverlast KlingelbeekWateroverlast KlingelbeeksewegAfgelopen zomer heeft u te maken gehad met hevige regenval. Veel woningen hebben toen last gehad van wateroverlast met alle nadelige gevolgen.
Naar aanleiding hiervan heeft u in oktober een brief van ons ontvangen. In deze brief hebben wij voorgesteld om in overleg te gaan met de wijkorganisaties om te bespreken hoe we de bij bewoners aanwezige informatie over de wateroverlast in de openbare ruirnte in hun wijk kunnen gebruiken, met de bedoeling om het beeld van de knelpunten van de overlast compleet te krijgen. Het uiteindelijke doel is om te komen tot oplossingen om de wateroverlast in de toekomst te beperken.

Wijkschouw
In de afgelopen weken zijn we met de bewonersoverleggen in gesprek gegaan over op welke manier we de informatie over de wateroverlast van de bewoners kunnen krijgen. In uw wijk is gekozen voor een  wijkschouw.
De datum van de schouw is op vrijdag 15 mei 2015, van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Lijn 52Tussen Arnhem en Wageningen zal medio zomer 2015 een HOV-lijn (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) worden gerealiseerd. Buslijn 52 wordt straks deze HOV-verbinding.
Op meerdere plekken zijn aanpassingen in het wegprofiel nodig. Ook zal het aantal bushaltes verminderen en worden de te behouden bushaltes opgewaardeerd. Voor de route ter hoogte van onze wijk betekent dit dat de bushalte Klingelbeekseweg (let op: alleen voor lijn 52) komt te vervallen en reconstructie van het kruispunt Utrechtseweg- Oranjestraat noodzakelijk is.

Bijgaand het ontwerp van de HOV Wageningen zoals het van de zomer wordt gerealiseerd: (klik voor vergroten)

Herinrichting utrechtseweg met legenda

Gemeente ArnhemGebruik maken van de kennis en kracht in de stad en sturen vanuit de wijken, door het vergaand decentraliseren van overheidstaken.

Dat is één van de belangrijkste voornemens uit de perspectiefnota die het college vandaag presenteert. Concreet betekent dit dat het college van plan is om, net als bij de sociale wijkteams die hun wijken goed kennen en naar eigen inzicht budget inzetten, ook andere budgetten over de wijken te verdelen.
Daarbij valt onder andere te denken aan budgetten voor onderhoud, vergunningverlening, handhaving, sportvoorzieningen of participatie.
Het resultaat kan per wijk heel verschillend zijn.

»» Lees meer op de website van Arnhem